23
October
2018

Headline inflation /

Celková inflace

Business Term of the Day

Definition

Headline inflation is a measure of inflation based on changes in the prices of goods, including a broad basket of consumer goods.

Example sentence

The economist explained that although this year’s crop failure drove up headline inflation, core inflation has remained approximately unchanged.

Comment

Headline inflation’s inclusion of the highly volatile food and energy prices and the fact that it is not adjusted for seasonality makes it highly susceptible to short-term price fluctuations. It is nevertheless widely used by many central banks, including the European Central Bank and the Bank of England. Headline inflation may be contrasted with core inflation, which excludes certain volatile items within the consumer price index and is adjusted for seasonal effects. Even though headline inflation more accurately reflects the near-term change in the prices that people actually pay, core inflation may be more representative in describing inflation over the long term.

Definice

Celková inflace je míra inflace založená na změnách cen zboží, včetně širokého koše spotřebitelského zboží.

Příklad použití ve větě

Ekonom vysvětlil, že ačkoli letošní neúroda vyhnala celkovou inflaci nahoru, jádrová inflace zůstává přibližně beze změny.

Poznámka

Protože celková inflace zahrnuje velmi volatilní ceny potravin a energií, a protože není očištěna o sezónní vlivy, je velmi citlivá na krátkodobé fluktuace cen. Přesto ji široce využívá řada centrálních bank včetně Evropské centrální banky a Banky Anglie. Celkovou inflaci lze postavit do protikladu s jádrovou inflací, která nezahrnuje určité volatilní položky indexu spotřebitelských cen a je očištěna o sezónní vlivy. Ačkoli celková inflace může přesněji odrážet krátkodobou změnu cen, které lidé skutečně platí, jádrová inflace může být reprezentativnějším obrazem dlouhodobé inflace.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us