15
September
2021

Heat island /

Tepelný ostrov

Business Term of the Day

Definition

A heat island (or urban heat island) is a metropolitan area experiencing significantly higher temperatures than do nearby rural areas.

Example sentence

Motivating people to not own a car is one of the strategies that can reduce the factors causing urban heat islands.

Comment

Heat islands occur because cities are generally warmer and drier than are their surrounding areas. This is due in large measure to the fact that surfaces originally covered with vegetation are replaced by (typically dark colored) concrete, asphalt, and glass, which retain solar radiation and have no capacity to convert it into other forms of energy as some plants can. Depending upon locality, these effects coincide with such effects of global warming as less-frequent but heavier rains. Other common consequences of heat islands include poorer air quality as well as reduced and poorer-quality drinking water (due to excessive evaporation). Recently, the term green infrastructure has been used to describe the concept of green areas in cities while regarding these as indispensably important for human habitation as is such technical infrastructure as supplies energy, water, and communications.

Definice

Tepelný ostrov nebo městský tepelný ostrov je metropolitní oblast s výrazně vyššími teplotami než okolní venkovské oblasti.

Příklad použití ve větě

Motivovat lidi, aby nevlastnili auto, je jednou ze strategií, která může omezit dopady faktorů způsobujících vznik městských tepelných ostrovů.

Poznámka

Tepelné ostrovy vznikají proto, že města jsou obecně teplejší a sušší než okolní oblasti. Je to způsobeno tím, že povrchy, které byly původně pokryty vegetací, jsou nahrazeny (typicky tmavě zbarveným) betonem, asfaltem a sklem, které zadržují sluneční záření a nemají schopnost přeměňovat ho na jiné formy energie tak, jak to dokáží některé rostliny. V závislosti na lokalitě se tyto efekty kolidují s takovými efekty globálního oteplování jako méně časté, ale silnější srážky. Dalšími běžnými důsledky tepelných ostrovů je horší kvalita ovzduší a méně pitné vody horší kvality (v důsledku nadměrného odpařování). V poslední době se pro koncept zelených ploch měst používá termín zelená infrastruktura, která je pro lidská obydlí považována za stejně důležitou jako například technická infrastruktura, která dodává energii, vodu a umožňuje komunikaci.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us