27
September
2022

Hedge /

Zajištění

Business Term of the Day

Definition

A hedge is a financial transaction made to reduce a certain risk in relation to an investment, activity, asset or liability.

Example sentence

In addition to investing in GreenReaper, I also went short on corn futures to hedge against a potential drop in the price of their main product.

Comment

Since all investments carry various types of risk, investors try to hedge against these risks. If a risk event occurs, the hedge reduces the loss incurred. If, however, the event does not occur, the real return from that investment is reduced by the cost of the hedge. Many derivatives, such as futures and options, are often used for hedging purposes. Investment funds which have highly sophisticated risk-management practices are called hedge funds.

Definice

Zajištění je investice provedená za účelem snížení určitého rizika plynoucího z jiné investice.

Příklad použití ve větě

Kromě investice do společnosti GreenReaper jsem také nakrátko prodal futures kukuřice, abych měl zajištění před případným poklesem ceny jejich hlavního produktu.

Poznámka

Jelikož všechny investice nesou určité typy rizik, investoři se pokouší proti těmto rizikům zajistit. Pokud dojde k rizikové události, zajištění zmírní utrpěnou ztrátu. Pokud ale k události nedojde, skutečný výnos z této investice je snížen o náklady na zajištění. Za účelem zajištění se často využívá řada derivátů jako futures a opce. Investiční fondy, které mají vysoce sofistikované praktiky řízení rizik, se nazývají hedge fondy.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us