14
September
2018

Helicopter money /

Peníze z helikoptéry

Business Term of the Day

Definition

Helicopter money is a mostly hypothetical monetary policy (or combination of monetary and fiscal policy) that would essentially amount to passing out money to the population in order to stimulate demand.

Example sentence

Although the Minister of Finance admitted helicopter money would benefit all individuals over the short term, she pointed out that serious long-term negative consequences should be expected from pursuing such a policy.

Comment

Helicopter money (also referred to as helicopter drop and “QE for the People”) has been proposed as a possible alternative to quantitative easing or as a last-ditch mechanism for stimulating a collapsed economy. In one variant imagined by Ben S. Bernanke, former chairman of the U.S. Federal Reserve, the U.S. Congress and Administration would approve a massive tax rebate plus a massive public spending program that would be financed by the Federal Reserve’s essentially issuing (we might say “printing”) new money and essentially gifting it to the U.S. Treasury, which would not be required to pay it back. By boosting demand, this influx of liquidity would theoretically help to lift the economy out of a recession even when interest rates were already near zero.

Definice

Peníze z helikoptéry jsou ponejvíce hypotetickou monetární politikou (nebo kombinací monetární a fiskální politiky), která by v zásadě spočívala z rozdávání peněz obyvatelům pro povzbuzení poptávky.

Příklad použití ve větě

Ačkoli ministryně financí uznala, že peníze z helikoptéry by přinesly krátkodobý prospěch všem osobám, podotkla, že z takového úkonu lze očekávat vážné dlouhodobé ekonomické dopady.

Poznámka

Peníze z helikoptéry (také nazývané „QE pro lidi“) byly navrhnuty coby možný alternativní návrh ke kvantitativnímu uvolňování nebo jako poslední pokus o stimulaci zhroucené ekonomiky. V jedné variantě, kterou vytvořil Ben S. Bernanke, bývalý předseda Federálního rezervního systému USA, by Kongres a Vláda USA schválili masivní daňovou slevu a masivní program veřejných výdajů, které by financoval Federální rezervní systém v zásadě vydáváním (dá se říci „tištěním“) nových peněz a v zásadě jejich darováním Pokladně USA, která by je nemusela splatit. Povzbuzením poptávky by tento příliv likvidity teoreticky měl pomoci vynést hospodářství z recese i při téměř nulových úrokových sazbách.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us