1
September
2016

Help-seeking ad /

Help-seeking ad

Business Term of the Day

Definition

Help-seeking ads are advertisements that discuss a health condition without recommending or suggesting any specific drugs or other treatment.

Example sentence

Inasmuch as WellRun is still under patent and there are not many other tennis elbow drugs, ACME decided that, rather than worry about listing minor side effects, it would just run help-seeking ads to get people interested in pursuing treatment.

Comment

Help-seeking ads are a type of direct-to-consumer (DTC) advertising that speak about a given disease or symptom and typically suggest that sufferers consult a health care professional (“ask your doctor”). Although such ads may not mention a specific brand name (of a drug or device), they may refer to the company who made the ad (who is generally the maker of a branded drug) as well as a website or telephone number for further information. Because they do not include information about potential benefits to any specific drugs, they are not required to include any information about risks associated with any drug. Reminder ads comprise another kind of medical ad not required to list risks.

Definice

„Help-seeking ads“ jsou reklamy, které probírají zdravotní stav, aniž by doporučovaly nebo navrhovaly konkrétní lék nebo jinou léčbu.

Příklad použití ve větě

Jelikož lék WellRun stále podléhá patentu a neexistuje mnoho dalších léků na tenisový loket, společnost ACME se rozhodla, že než aby se starala o výpis drobných vedlejších efektů, bude vysílat jen „help-seeking ads“, aby se lidé začali zajímat o léčbu.

Poznámka

„Help-seeking ads” jsou typem reklamy zaměřené na spotřebitele (DTC), které hovoří o určité nemoci nebo symptomu a typicky navrhují, aby je lidé, kteří jimi trpí, konzultovali se zdravotním odborníkem („zeptejte se svého lékaře“). Ačkoli tyto reklamy nemohou uvádět konkrétní značku (léku nebo zařízení), mohou zmínit společnost, která vyrobila reklamu (která je obecně také výrobcem značkového léku), stejně jako webové stránky nebo telefonní číslo pro další informace. Jelikož nezahrnují informace o potenciálních přínosech žádného určitého léku, nemusí obsahovat žádné informace o rizicích s tímto lékem spojených. Dalším typem reklamy ve zdravotnictví, která nemusí uvádět rizika, je připomínková reklama.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us