2
July
2018

High-conviction investor /

Vysoce koncentrovaný investor

Business Term of the Day

Definition

A high-conviction investor is one who is invested in a relatively small number of individual stocks about which he or she has great confidence.

Example sentence

Selcor Institute’s analysis indicated that, on average, high-conviction investors outperformed index funds, even after taking into account survival bias.

Comment

High-conviction investors often choose to concentrate their investments because they do not want merely to track the market performance but aim to beat the market. Therefore, they pick stocks they strongly regard as having very good potential for generating excellent returns. For this stock picking approach to succeed requires detailed understanding of each company in the portfolio, and that means time-consuming and painstaking work in researching and monitoring the selected companies. Indeed, as a consequence of these demands, high-conviction investors cannot invest into a wider range of stocks. Of course, the high-conviction portfolio is not very diversified, and thus a loss in one investment may have a much greater impact than would be the case were it part of a broader group of stocks.

Definice

Vysoce koncentrovaný investor je takový investor, který má investice jen v relativně malém počtu jednotlivých akcií, ve které má vysokou důvěru.

Příklad použití ve větě

Analýza institutu Selcor indikovala, že vysoce koncentrovaní investoři v průměru překonali výkonnost indexových fondů, a to i po započtení klamu přeživších.

Poznámka

Vysoce koncentrovaní investoři se často rozhodnou koncentrovat svoje investice, protože nechtějí pouze kopírovat výkonnost trhu, ale chtějí porazit trh. Proto si vybírají akcie, o kterých jsou pevně přesvědčeni, že mají velmi dobrý potenciál dosáhnout výjimečné ziskovosti. Aby tento přístup založený na výběru akcií uspěl, je nutná podrobná znalost každé podkladové společnosti v portfoliu, a jde proto o velmi časově náročnou a pečlivou práci spočívající v průzkumu a sledování vybraných společností. Ve skutečnosti v důsledku těchto podmínek vysoce koncentrovaní investoři nemohou investovat do široké škály akcií. Vysoce koncentrované portfolio samozřejmě není velmi diverzifikované, a proto na něj může mít ztráta jedné investice mnohem větší dopad, než kdyby byla součástí širší skupiny akcií.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us