9
December
2016

High-frequency trading (HFT) /

Vysokofrekvenční obchodování (HFT)

Business Term of the Day

Definition

HFT involves trading in securities and derivatives at very high speeds and frequencies, resulting in high trade volumes.

Example sentence

ACME dismissed allegations that its new HFT hedge fund ACME AI caused the latest flash crash, citing a number of alternative reasons.

Comment

HFT is the dominant form of algo trading and may constitute a majority of the value and volume of all trades performed on a given market. The reason for the high speed and frequency is in order to maximize the competitive advantage from trade information available to the trader (or, rather, to the algorithm). HFT’s quick response to inputs, however, may cause a flash crash – a rapid and serious fall in security prices, such as the Flash Crash on 6 May 2010 when the DOW lost and then recovered about 1,000 points in just 15 minutes.

Definice

HFT je obchodování s cennými papíry a deriváty při velmi vysoké rychlosti a frekvenci, což vede k vysokým objemům obchodování.

Příklad použití ve větě

Společnost ACME odmítla obvinění, že její nejnovější HFT hedge fond ACME AI způsobil poslední bleskový krach, a uvedla řadu možných alternativních důvodů.

Poznámka

HFT je dominantní formou algo obchodování a může tvořit většinu hodnoty a objemu všech prováděných obchodů na daném trhu. Důvodem potřeby vysoké rychlosti a frekvence je snaha maximalizovat konkurenční výhodu z obchodních informací dostupných obchodníkovi (nebo spíše algoritmu). Rychlá odezva HFT může způsobit bleskový krach, rychlý a vážný pád cen cenných papírů, například Bleskový krach z 6. května 2010, kdy DOW ztratil a následně získal přibližně 1000 bodů za pouhých 15 minut.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us