21
August
2017

High net worth individual /

Osoba s vysokým čistým jměním

Business Term of the Day

Definition

A high net worth individual is a person with large sums of property and liquid assets at his or her disposal.

Example sentence

After a few seed investors invested into GreenFund, the fund manager started focusing on attracting high net worth individuals.

Comment

A person is usually considered a high net worth individual (also spelled high-net-worth individual) or HNWI when his or her disposable assets exceed USD 1 million. HNWIs are much pursued by investment management organizations because they represent a stable source of long-term assets under management. HNWIs sometimes defer the management of their family’s wealth to specialized investment management companies termed family offices.

Definice

Osoba s vysokým čistým jměním je někdo, kdo má k dispozici velké množství jmění a likvidních aktiv.

Příklad použití ve větě

Poté, co do fondu GreenFund investovalo několik zárodečných investorů, správce fondu se začal zaměřovat na přilákání osob s vysokým čistým jměním.

Poznámka

Člověk se obvykle považuje za osobu s vysokým čistým jměním, pokud má k dispozici aktiva přesahující 1 milion dolarů. Osoby s vysokým čistým jměním jsou velmi vyhledávané organizacemi pro správu investic, protože představují stabilní zdroj dlouhodobých spravovaných aktiv. Osoby s vysokým čistým jměním někdy svěřují správu jmění své rodiny specializovaným společnostem pro správu investic nazývaným rodinné kanceláře.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us