3
March
2016

High-water mark /

High-water mark

Business Term of the Day

Definition

The high-water mark represents the highest value that something has reached in the past.

Example sentence

Although ACME’s share price has reached its highest point in 5 years, it is still significantly below its high-water mark from 2003.

Comment

In investing, high-water marks refer to the value of an investment fund and are used in establishing an investment manager’s performance fees, i.e. remuneration for the manager’s success in achieving good performance. Using high-water marks ensures that managers receive their fees only for generating real and substantial gains and not for volatility. If a fund loses value and then regains it, its managers are not rewarded for merely re-achieving previous results but only for reaching new peaks in value. The term comes from the highest visible mark that water has reached on land, such as a stain on a wall after a flood. It is also used more generally, such as with the High Water Mark of the Rebellion Monument, which marks arguably the closest the Confederate army came to winning the American Civil War.

Definice

Termín „high-water mark“ (v oboru financí používaný i v češtině) označuje nejvyšší hodnotu dosaženou v minulosti.

Příklad použití ve větě

Ačkoli cena akcií společnosti ACME dosáhla nejvyšší hodnoty za posledních 5 let, je stále pod hodnotou high-water mark z roku 2003.

Poznámka

V oblasti investování údaje high-water mark označují hodnotu investičního fondu a používají se pro stanovení výkonnostních odměn investičního manažera, tj. odměny za to, že manažer úspěšně dosáhl dobrého výkonu. Použitím principu high-water mark se zajišťuje, že manažeři dostávají odměny pouze za vytváření reálných a významných zisků a ne za volatilitu. Pokud fond ztratí hodnotu a následně ji získá zpět, jeho manažeři nedostávají odměnu jen za opětovné dosažení předchozích výsledků, ale pouze za dosažení nových vrcholů hodnoty. Termín pochází z označení nejvyššího viditelného bodu, kterého voda dosáhla na zemi, například skvrn na zdi po povodni. Používá se také obecněji, například pro monument High Water Mark of the Rebellion, který označuje místo, kde byla armáda Konfederace snad nejblíže vítězství v americké občanské válce.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us