27
March
2020

Hoarding /

Hromadění

Business Term of the Day

Definition

Hoarding refers to the accumulation of goods in excess of need.

Example sentence

Fearing that the apparent hoarding trend would lead to mass scarcity and induce further panic, the government ordered shops to limit the quantities of essential goods purchased per customer until the situation calmed down.

Comment

Forms of hoarding may vary from a compulsive or fear-based behavior by individuals to an intentional strategy by market actors. In the event of a crisis, for example, people may hoard certain goods considered essential to survival, fearing that these goods may not be readily available for some time. Such phenomenon may be combatted through rationing. In a context of market manipulation, hoarding may be done in order intentionally to corner the market or create artificial scarcity and thus increase the price of the good to the hoarder’s profit.

Definice

Hromadění je akumulace nadbytečného množství věcí.

Příklad použití ve větě

Ze strachu, že zjevný trend hromadění povede k masovému nedostatku a způsobí další paniku, nařídila vláda obchodům, aby omezili množství základních potravin na zákazníka do té doby, než se situace uklidní.

Poznámka

Formy hromadění mohou zahrnovat vše od kompulzivního hromadění nebo hromadění ze strachu až po úmyslnou strategii hráčů na trhu.  V případě krize mohou lidé například hromadit určité zboží, které považují za nezbytné k přežití, ze strachu, že toto zboží nebude po nějaký čas okamžitě k dispozici. Proti tomuto fenoménu je možné bojovat zavedením přídělového systému. V kontextu tržní manipulace může být hromadění nástrojem k záměrnému ovládnutí trhu nebo k vytvoření umělého nedostatku proto, aby následně byla zvýšena cena zboží a „shromažďovatel“ na tom vydělal.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us