3
April
2020

Home office /

Práce z domu

Business Term of the Day

Definition

Home office is a form of work carried out on a regular or irregular basis from a place other than the regular office of the employer.

Example sentence

Because the kids were sick, my employer agreed that home office would be the best option for finishing up all the accounting work we have planned for next week.

Comment

Home office may have various meanings. In addition to that mentioned above, Home Office is the name of one of the ministerial departments in the UK responsible for domestic security, and a home office can be a dedicated part of an apartment or house used to carry out regular business. Working outside of the employer’s regular office premises is becoming more and more common as IT technologies enable this in many different professions. Reasons for working from home may vary. An employer’s offices might be too distant for a particularly employee to reach, the employee may have other personal reasons to work from home, such as a necessity to care for children or an elderly family member, or it may just be a personal preference. Most employers permitting home office impose certain rules that must be observed when working from home.

Definice

Práce z domu je způsob práce vykonávaný pravidelně či nepravidelně z jiného místa než je řádné sídlo zaměstnavatele.

Příklad použití ve větě

Protože děti byly nemocné, souhlasil můj zaměstnavatel s tím, že práce z domu bude nejlepší způsob, jak dokončit všechnu práci v oblasti účetnictví, kterou jsme plánovali na příští týden.

Poznámka

Home office může mít v angličtině různé významy. Kromě výše zmíněného je Home Office také označení pro jedno z britských ministerstev, které má na starosti vnitřní bezpečnost, a home office může popisovat také speciální část bytu nebo domu vyhrazenou pro běžné podnikání. Práce mimo běžné sídlo zaměstnavatele je však čím dál běžnější, neboť u mnoha povolání to umožnují informační technologie. Důvody pro práci z domu mohou být různé, kanceláře zaměstnavatele mohou být pro konkrétního zaměstnance například příliš vzdálené, nebo zaměstnanec může mít jiné osobní důvody pro práci z domu jako například nutná péče o děti nebo seniory v rodině nebo to prostě může být jeho osobní preference. Většina zaměstnavatelů umožňujících práci z domu určuje určitá pravidla, která se musí při práci z domu dodržovat.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us