18
February
2016

Hostile takeover /

Nepřátelské převzetí

Business Term of the Day

Definition

A hostile takeover occurs when a company acquires a second company without agreement from the management of the second company.

Example sentence

ACME is threatening to carry out a hostile takeover of WillE if its board of directors does not agree to the offer.

Comment

Hostile takeovers can be achieved by making a tender offer to shareholders to buy their shares or by engaging in a proxy fight to convince shareholders to replace the current management with new management favorable to the acquisition. The current management may employ a variety of strategies to prevent a hostile takeover, such as using a poison pill. Acquisitions that are agreed to by the management of the target company are called friendly takeovers. One major advantage to friendly as opposed to hostile takeovers is that the cooperation of management enables the acquiring company access to the information necessary for due diligence. In a hostile takeover, the acquiring company may also acquire unknown liabilities.

Definice

K nepřátelskému převzetí dojde, když společnost koupí jinou společnost bez souhlasu managementu kupované společnosti.

Příklad použití ve větě

Společnost ACME hrozí nepřátelským převzetím společnosti WillE, pokud její představenstvo neschválí nabídku.

Poznámka

Nepřátelského převzetí je možné dosáhnout provedením nabídky odkupu akcií od akcionářů nebo vyvoláním proxy fight (akcionářské bitvy, boje o zastoupení), tedy přesvědčit akcionáře, aby nahradili stávající management novým managementem, který je akvizici nakloněn. Stávající management může použít řadu strategií na obranu před nepřátelským převzetím, například použitím otrávené pilulky. Akvizice, se kterými management cílové společnosti souhlasí, se nazývají přátelská převzetí. Jednou zásadní výhodou přátelských převzetí oproti nepřátelským je, že spolupráce managementu umožňuje kupující společnosti přístup k informacím nezbytným pro proces hloubkové kontroly. Během nepřátelského převzetí může kupující společnost převzít také neznámé závazky.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us