24
August
2017

Hot money /

Přelétavé peníze

Business Term of the Day

Definition

Hot money refers to funding from investors who frequently enter into and withdraw from various investments in an effort to make quick profits.

Example sentence

Because we aim to achieve long-term gains, we try to discourage an influx of hot money into our fund.

Comment

Hot money may refer to funds on the foreign-exchange market, equity market, and elsewhere. Such funds rapidly flow into what momentarily appear to be the highest-profit areas and instruments from those with lower rates of return (perhaps the previous “hot” market). Massive flows of capital between companies, sectors, and countries may, and often do, exacerbate market bubbles and financial crises.

Definice

Jako přelétavé peníze se označují zdroje od investorů, kteří často vstupují do různých investic a vystupují z nich v rámci snahy dosáhnout rychlého zisku.

Příklad použití ve větě

Protože se zaměřujeme na dosažení dlouhodobých zisků, snažíme se omezit příliv přelétavého kapitálu do našeho fondu.

Poznámka

V češtině se často používá anglický termín „hot money“. Přelétavý kapitál se může vyskytovat na devizovém trhu, na akciovém trhu i jinde. Takové peníze rychle tečou do oblastí a nástrojů, které se momentálně jeví jako nejvíce ziskové, z oblastí a nástrojů s nižší návratností (možná i z dříve atraktivního trhu). Velké toky kapitálu mezi společnostmi, sektory a zeměmi mohou zhoršovat, a často zhoršují, tržní bubliny a finanční krize.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us