7
January
2022

Hyperinflation /

Hyperinflace

Business Term of the Day

Definition

Hyperinflation is rapid erosion in the value of a currency.

Example sentence

Experts have warned that the central bank’s funding of government spending could lead to hyperinflation.

Comment

Whereas moderate inflation is regarded as normal and beneficial to the economy, hyperinflation can decimate the population’s purchasing power, even though prices of local goods remain stable in other currencies. Historically, the most severe case of hyperinflation was recorded in the Hungarian pengő in July 1946, with a monthly inflation rate of 41.9 quadrillion percent (i.e. with prices doubling every 15 hours). As in other cases of hyperinflation, this was finally resolved by introducing a new, replacement currency, in this case the forint.

Definice

Hyperinflace je rychlé znehodnocení měny.

Příklad použití ve větě

Experti varovali, že financování vládních výdajů centrální bankou by mohlo vést k hyperinflaci.

Poznámka

Za hyperinflaci se obvykle považuje situace, kdy míra inflace dané měny přesahuje 50 % za měsíc. Zatímco přiměřená inflace se považuje za normální a prospěšnou pro ekonomiku, hyperinflace může zdecimovat kupní sílu obyvatelstva, ačkoli ceny místního zboží zůstávají stabilní v jiných měnách. Historicky nejvážnější případ hyperinflace byl zaznamenán u maďarské měny pengő v červnu 1946 s měsíční mírou inflace 41,9 biliardy procenta (tj. s cenami, které se zdvojnásobovaly každých 15 hodin). Jako v jiných případech hyperinflace, i tento byl nakonec vyřešen zavedením nové náhradní měny, v tomto případě forintu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us