17
June
2022

IBAN /

IBAN

Business Term of the Day

Definition

IBAN, short for International Bank Account Number, is a standardized numbering system designed to identify foreign bank customer accounts in executing cross-border banking transactions.

Example sentence

The websites of some banks enable formulation of the IBAN code from a given national bank account number and bank code.

Comment

IBAN and SWIFT are the two coding systems in use for international banking transactions. Whereas a SWIFT code solely provides the identity of a bank, the IBAN communicates also the bank account information. The IBAN system is widely used in most European countries. Although countries outside of the European Union generally do not use IBAN, most of their banks do recognize and accept cross-border transactions according to the system. The IBAN is significantly longer than the SWIFT code, the number of its digits sometimes exceeding even 30. It consists of a two-letter country identifier and two control numbers, followed by the basic banking account number (BBAN), which in the Czech Republic is made up of 20 digits. The IBAN format is defined by ISO 13616.

Definice

IBAN čili mezinárodní číslo bankovního účtu, je standardizovaný číselný systém navržený tak, aby v mezinárodních bankovních transakcích identifikoval zákazníka zahraniční banky.

Příklad použití ve větě

Webové stránky některých bank umožňují nechat si složit kód IBAN ze zadaných čísel tuzemského bankovního účtu a kódu banky.

Poznámka

IBAN a SWIFT jsou dva kódovací systémy používané při mezinárodních bankovních transakcích. Zatímco SWIFT kód určuje jen identitu banky, IBAN nese informaci také o bankovním účtu. IBAN se běžně používá ve většině evropských zemí. Přestože státy mimo Evropskou unii IBAN obvykle nepoužívají, většina jejich bank ho uznává a zahraniční transakce tímto způsobem přijímá. IBAN je podstatně delší než SWIFT kód, počet znaků může přesáhnout i třicet. Skládá se ze dvou písmen označujících stát a dvou kontrolních čísel, následuje základní číslo bankovního účtu (BBAN), jež v České republice tvoří až dvacet číslic. Formát IBAN je definovaný skrze ISO 13616.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us