26
September
2022

In street name /

In street name

Business Term of the Day

Definition

The term “in street name” refers to holding securities registered in the name of a brokerage and not in the name of an individual purchaser.

Example sentence

Because from the European Union Veronika could not invest in U.S. exchange traded funds as an individual, she used the services of a broker and her shares are now held in street name.

Comment

Holding securities in street name means their ownership is registered in electronic, or book-entry form by the brokerage, and thus the holder’s name remains anonymous to the issuing company. The issuer’s books state a number of securities held by a specific brokerage (i.e., the street name), and the brokerage’s books state the individuals (each a so-called beneficial owner) holding each of these securities. The brokerage is responsible for keeping the records and informing the security holder of any important developments in the company into which he or she invested. The companies do not send any corporate communications, such as annual reports, to the holder but only to the brokerage. Some brokers, however, may fail to comply with the obligations in proper manner, and that may result in shareholders’ insisting on direct registration of securities.

Definice

Anglický pojem „in street name“ odkazuje k držení cenných papírů, jež jsou registrované na jméno makléřské firmy, nikoli na jméno konkrétní osoby, která cenné papíry zakoupila.

Příklad použití ve větě

Protože z Evropské Unie nemohla Veronika investovat do amerických burzovně obchodovaných fondů sama za sebe, využila služeb makléřské firmy a její akcie jsou teď držené takzvaně “in street name”.

Poznámka

Držet cenné papíry „in street name“ znamená, že jejich vlastnictví je zaznamenané elektronicky neboli v zaknihované podobě u obchodníka, a držitel tak pro emitující společnost zůstává anonymní. V záznamech emitenta je vedený počet cenných papírů u konkrétní makléřské firmy (ono „street name“) a makléřská firma ve svých záznamech uvádí jednotlivce (takzvané skutečné vlastníky), kteří jednotlivé cenné papíry drží. Obchodník je zodpovědný za vedení záznamů a za informování držitele cenného papíru o veškerých důležitých událostech ve společnosti, do níž klient investoval. Obchodní sdělení, jako jsou třeba výroční zprávy, pak společnost nezasílá držiteli, ale pouze makléřské firmě. Ne všichni makléři však řádně plní své povinnosti, a to může mít za následek, že akcionáři budou trvat na přímé registraci cenných papírů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us