19
April
2018

Inclusive environment /

Inkluzivní prostředí

Business Term of the Day

Definition

An inclusive environment is one which supports and promotes diversity among those people working or otherwise interacting in that environment.

Example sentence

ABC strives to provide an inclusive environment in which all its employees know they are appreciated.

Comment

Creating and maintaining an inclusive environment in a workplace can be challenging. Doing so successfully is a matter of policy, hiring efforts, and fostering inclusiveness through various means. In an inclusive environment, people of different backgrounds and perspectives will all feel comfortable, accepted, appreciated, supported, respected, and open to share their contributions. Inclusive environments have the advantage of bringing various perspectives and opinions to decision-making processes, which may help avoid such cognitive errors as groupthink. At the same time, however, imperfect attempts to create inclusive environments may provide more opportunities for conflicts and misunderstandings among people.

Definice

Inkluzivní prostředí je takové, které podporuje diverzitu a napomáhá diverzitě mezi lidmi, kteří pracují nebo jinak interagují v daném prostředí.

Příklad použití ve větě

Společnost ABC se snaží poskytnout inkluzivní prostředí, ve kterém všichni její zaměstnanci vědí, že jsou oceňováni.

Poznámka

Vytváření a udržování inkluzivního prostředí na pracovišti může být výzvou. Úspěch je otázkou politiky, najímání a podpory inkluzivnosti různými prostředky. V inkluzivním prostředí všichni lidé z mnoha různých prostředí a s mnoha různými perspektivami budou cítit, že jsou v pohodlí, přijímaní, oceňovaní, podporovaní, respektovaní, a že mohou otevřeně přispívat. Inkluzivní prostředí mají výhodu v tom, že vnášejí do rozhodovacích procesů různé pohledy, což může pomáhat předcházet kognitivním chybám jako je skupinové myšlení. Zároveň však nedokonalé pokusy o vytvoření inkluzivní prostředí mohou poskytovat více příležitostí pro konflikt a nedorozumění.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us