1
December
2017

Income stock /

Výnosové akcie

Business Term of the Day

Definition

An income stock is a share that generates regular dividend income for the investor.

Example sentence

Even though their financial advisor recommended that the Cermaks invest into income stocks, they realized that the shares of the companies he proposed were currently greatly overpriced.

Comment

Income stocks typically have high dividends and low volatility. Such shares are commonly issued by mature companies that no longer reinvest most of their profits into development and growth and can instead distribute dividends to their shareholders. An investment strategy focusing on income stocks and fixed-income securities (such as bonds) is termed income investing.

Definice

Výnosová akcie je akcie, která investorovi generují pravidelný výnos z dividend.

Příklad použití ve větě

Ačkoli finanční poradce doporučil rodině Cermakových investovat do výnosových akcií, uvědomili si, že akcie společností, které navrhl, jsou momentálně vysoce přeceňované.

Poznámka

Výnosové akcie mají typicky vysoké dividendy a nízkou volatilitu. Tyto akcie jsou běžně emitovány dospělými společnostmi, které už nereinvestují většinu svých zisků do rozvoje a růstu a mohou místo toho rozdělovat dividendy svým akcionářům. Investiční strategie, která se zaměřuje na výnosové akcie a cenné papíry s pevným výnosem (jako dluhopisy) se nazývá výnosové investování.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us