4
November
2020

Indirect tax /

Nepřímá daň

Business Term of the Day

Definition

An indirect tax is a type of tax paid through an intermediary who is not the ultimate taxpayer.

Example sentence

The government decided to lower indirect taxes in order to boost consumption.

Comment

The most typical example of an indirect tax in much of the world is the value-added tax, but there are also other indirect taxes, such as exercise tax or import duties, that also meet the definition of indirect taxes. In contrast to direct taxes (such as income tax), which are paid directly by the person earning the income, the main characteristic of an indirect tax is that the tax is ultimately paid by someone other than the collecting entity. VAT is typically collected by retail stores from consumers and then passed on to government. Also, import duties paid to a country’s government increase the price of a given product and so they ultimately are paid (indirectly) by the consumer. An indirect tax is a regressive tax by its nature, which means that the tax burden is not equal for rich and poor.

Definice

Nepřímá daň je typem daně placeným skrze prostředníka, který není skutečným plátcem daně.

Příklad použití ve větě

Vláda se rozhodla snížit nepřímé daně, aby podpořila spotřebu.

Poznámka

Nejtypičtějším příkladem nepřímé daně je ve většině států daň z přidané hodnoty, nicméně jsou i jiné nepřímé daně jako například spotřební daň nebo dovozní clo, které také splňuje definici nepřímé daně. Na rozdíl od přímých daní (například daní z příjmů), které jsou placeny přímo osobou, která přijmy vydělá, hlavní charakteristikou nepřímé daně je, že je ve výsledku placena někým jiným než tím, kdo ji vybírá. DPH je typicky vybíráno v obchodech od spotřebitelů a poté převedeno vládě. Také dovozní cla, která se platí státu, zvyšují cenu daného zboží, takže jsou ve výsledku zaplacena spotřebitelem. Nepřímá daň je ze své podstaty daní regresivní, což znamená, že daňová zátěž nedopadá stejně na chudé a bohaté.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us