31
March
2022

Industrial espionage /

Průmyslová špionáž

Business Term of the Day

Definition

Industrial espionage is the process of obtaining secret or confidential information for commercial purposes.

Example sentence

After a group of senior employees left Omnis for SuperAuto, Omnis accused its competitor of industrial espionage.

Comment

Industrial espionage may comprise the acquisition of a competitor’s intellectual property, know-how, or other sensitive information through such means as employing the competitor’s previous employees, reverse engineering, or hacking. Industrial espionage may be contrasted with competitive intelligence, which refers to collecting information about competitors legally from publicly available sources (such as the media, patent records, and press releases). Companies can protect their valuable information through legal protection of their trade secrets and by including such conditions as nondisclosure agreements, noncompete clauses, or garden leave clauses in employment contracts.

Definice

Průmyslová špionáž je proces získávání tajných nebo důvěrných informací za komerčními účely.

Příklad použití ve větě

Poté, co skupina vedoucích zaměstnanců opustila Omnis a přešla ke společnosti SuperAuto, obvinila společnost Omnis svého konkurenta z průmyslové špionáže.

Poznámka

Průmyslová špionáž může zahrnovat získávání duševního vlastnictví konkurentů, jejich know-how a dalších citlivých informací různými prostředky, například zaměstnáváním předchozích zaměstnanců konkurentů, reverzním inženýrstvím nebo hackováním. Průmyslovou špionáž je možné postavit oproti konkurenčnímu zpravodajství, které označuje legální sběr informací o konkurentech z veřejně dostupných zdrojů (například z médií, patentových záznamů a tiskových zpráv). Společnosti chrání své cenné informace prostřednictvím právní ochrany obchodních tajemství a vkládáním různých podmínek jako dohod o zachování mlčenlivosti, konkurenčních doložek a klauzulí o nucených dovolených do svých zaměstnaneckých smluv.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us