22
June
2021

Infant industry /

Nedospělé odvětví

Business Term of the Day

Definition

An infant industry is a new industry still in the process of development.

Example sentence

Despite international complaints that its tariffs on cars represent a serious threat to cooperation on trade, India insists that these tariffs are necessary to protect its infant industry and are no different than measures used previously by such countries as the U.S.

Comment

As true also of startups, infant industries are very vulnerable to external competition and at high risk of failure. For this reason, the infant industry argument (first made by Alexander Hamilton in 1790) states that such industries require protection from developed competition during their early stages. The measures generally take such forms as tariffs, subsidies, and other trade barriers intended to be removed once the industry has matured. Such protectionism may cause a backlash from other countries and even spark a trade war.

Definice

Nedospělé odvětví je nové odvětví, které je ještě v procesu vývoje.

Příklad použití ve větě

Navzdory mezinárodním stížnostem, že její cla na automobily představují vážnou hrozbu obchodní spolupráci, Indie trvá na tom, že tato cla jsou nezbytná pro ochranu jejího nedospělého odvětví a nijak se neliší od opatření, která dříve využívaly jiné země jako USA.

Poznámka

Podobně jako startupy jsou i nedospělá odvětví velmi zranitelná vůči vnější konkurenci a mají vysoké riziko selhání. Z toho důvodu argument nedospělým průmyslem (poprvé vznesený Alexandrem Hamiltonem v roce 1790) tvrdí, že v raných fázích tato odvětví vyžadují ochranu před rozvinutou konkurencí. Taková opatření mají obecně různou formu, jako například cla, dotace a další obchodní bariéry, které mají být odstraněny, až odvětví dospěje. Takový protekcionismus může vyvolat odpor ostatních zemí a dokonce rozpoutat obchodní válku.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us