22
January
2021

Inferior goods /

Méněcenný statek

Business Term of the Day

Definition

In economic theory, inferior goods are goods demand for which decreases as a person’s income rises.

Example sentence

Because people with more money generally prefer to drive their own cars instead of using public transport, we may consider means of public transport to be inferior goods.

Comment

Inferior goods are items that people buy less when their incomes rise. Somebody may cook noodles for dinner every day at present, for instance, but when his or her income rises such person may choose instead to have dinner in a restaurant. Generally, when incomes rise people tend to choose more expensive goods of better quality, such as Nutella instead of a no-name chocolate spread. (Of course, not all more expensive substitutes are necessarily of better quality.) A special category of inferior goods consists of so-called Giffen goods. These are goods for which there are basically no substitutes (such as potatoes), so people buy them always regardless of changes in their incomes.

Definice

V ekonomické teorii za méněcenné statky označujeme věci, po kterých klesá poptávka s tím, jak příjem jednotlivce roste.

Příklad použití ve větě

Vzhledem k tomu, že lidé, kteří mají více peněz, obecně preferují dopravu vlastním autem místo hromadné dopravy, můžeme prostředky hromadné dopravy považovat za méněcenné statky.

Poznámka

Méněcenné statky jsou věci, které lidé kupují méně, když jejich příjem vzroste. Někdo si například může v současnosti každý den k večeři vařit těstoviny, ale když jeho příjem vzroste, může se rozhodnout místo toho večeřet v restauraci. Obecně, když příjem lidí roste, vybírají si dražší a kvalitnější zboží, jako například Nutellu místo čokoládové pomazánky neznámé značky. (Samozřejmě, ne všechny dražší substituty mají nutně vyšší kvalitu.) Speciální kategorií méněcenných statků je tzv. Giffenův statek, což je statek, který prakticky nelze nahradit ničím jiným (např. brambory), takže jej lidé kupují pořád, bez ohledu na změny v  příjmech.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us