10
January
2018

Influencer /

Influencer

Business Term of the Day

Definition

Influencers are individuals who substantially influence the opinions of others in their peer group.

Example sentence

For the launch of its new product, GoodDeal utilized its developed network of influencers, who all received free samples in late November.

Comment

Influencers are sometimes used as part of word-of-mouth advertising. Such strategy is believed to be more efficient, because a smaller audience is first targeted with a more specific message and these influencers (who act as brand advocates) then spread the message among the broader audience. With the advent of social media, many companies started to use influencer marketing by employing bloggers and YouTubers to promote their products and services.

Definice

Influenceři jsou osoby, které mají podstatný vliv na názory ostatních ve skupině svých druhů.

Příklad použití ve větě

V rámci uvedení svého nového produktu společnost GoodDeal využila svou rozvinutou síť influencerů, kteří obdrželi vzorky zdarma koncem listopadu.

Poznámka

Influenceři jsou někdy využíváni coby součást ústní reklamy. Tato strategie se považuje za efektivnější, jelikož se nejprve užší publikum osloví konkrétnější zprávou a tito influenceři (kteří jednají jako zastánci značky) následně šíří zprávu mezi širší publikum. S příchodem sociálních médií řada společností začala k propagaci svých produktů a služeb využívat influencer marketing využitím bloggerů a YouTuberů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us