28
September
2022

Information asymmetry /

Informační asymetrie

Business Term of the Day

Definition

Information asymmetry describes an imbalanced situation in a business transaction wherein one party has more and/or better information than does the other party.

Example sentence

If the customer chooses not to reveal bad debts, a bank’s loan officer will be in a situation of information asymmetry with regard to the customer’s credit history.

Comment

Information asymmetry can arise in any potential transactional situation involving two parties. If one party has better information, that party could use it in an exploitative way to gain an advantage or, by choosing to withhold information, cause the other party not to have trust in the first party. Moreover, individuals or entities (e.g., employees, suppliers, creditors) may be called upon to make decisions based upon what limited information they do have despite not having a complete picture because, unlike top management, for example, they do not have full access.

Definice

Informační asymetrie představuje nerovnou situaci v obchodní transakci, kdy má jedna strana více informací a/nebo lepší informace než druhá.

Příklad použití ve větě

Pokud se zákazník rozhodne utajit neodbytné pohledávky, ocitne se bankéř vzhledem k úvěrové historii zákazníka v situaci informační asymetrie.

Poznámka

Informační asymetrie může vzniknout v jakékoli obchodní situaci zahrnující dvě strany. Má-li jedna strana více informací než druhá, může je zneužít k získání výhody, anebo, pokud se rozhodne informace zatajit, může způsobit, že druhá strana nebude mít k té první důvěru. Může se také stát, že jednotlivci či subjekty (tedy zaměstnanci, dodavatelé, věřitelé) budou vyzváni k rozhodnutí na základě omezených informací, které mají k dispozici, přestože nejde o kompletní přehled, neboť na rozdíl na příklad od hlavního vedení k nim nemají úplný přístup.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us