23
August
2018

Insider trading /

Obchodování zasvěcených osob

Business Term of the Day

Definition

Insider trading is the practice (generally regarded as a crime) of trading securities on the basis of nonpublic information.

Example sentence

Mr Novak was indicted for insider trading after selling the stock of FlashTrans even though he was involved in negotiating the logistics company’s acquisition by Megastores.

Comment

In well-developed and well-regulated capital markets, trading on nonpublic information (also known as “inside information”) is illegal. This is because insiders having access to much better information than is the public are in an unfairly advantageous position. Such misuse of confidential information by stockbrokers, lawyers, and those in similar positions may also constitute a breach of fiduciary duty to their clients, because this activity will expose those clients to potential future losses. Not all securities trading on the basis of information that is not broadly available to the general public is illegal, however. For example, employees who have no privileged information about their companies are usually allowed to buy and sell the stock of their employers.

Definice

Obchodování zasvěcených osob je praxe (obecně považovaná za zločin) obchodování cenných papírů na základě neveřejných informací.

Příklad použití ve větě

Pan Novak byl obžalován z obchodování zasvěcených osob po prodeji akcií společnosti FlashTrans, ačkoli se zúčastnil jednání o akvizici této logistické společnosti společností Megastores.

Poznámka

Na rozvinutých a dobře regulovaných kapitálových trzích je obchodování na základě neveřejných informací (také známé jako „interní informace“) nelegální. Je to proto, že zasvěcené osoby s přístupem k lepším informacím než veřejnost jsou v nespravedlivě výhodné pozici. Takové zneužití důvěrných informací makléři, právníky a lidem v podobných pozicích může také představovat porušení fiduciární povinnosti vůči jejich klientům, protože tato činnost vystaví klienty potenciálním budoucím ztrátám. Avšak ne všechno takové obchodování s cennými papíry na základě informací, které nejsou široce dostupné široké veřejnosti je nelegální. Například zaměstnanci, kteří nemají žádné privilegované informace o své společnosti obvykle smí nakupovat a prodávat akciemi svého zaměstnavatele.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us