1
February
2023

Insourcing /

Insourcing

Business Term of the Day

Definition

Insourcing refers to assigning tasks or projects to a company’s internal department or employees rather than delegating it to an outside party.

Example sentence

To promote its newly established subsidiary, FunComp planned to launch a big online campaign, and, rather than delegating its administration to an external supplier, the management agreed on insourcing and hired a new employee who would both take care of the campaign and manage the company’s social media accounts.

Comment

Insourcing is the opposite of outsourcing, that is delegating certain tasks or projects to an outside company. Although outsourcing might be cheaper and may decrease the need for in-house personnel, insourcing might save time and offer better control over processes. A company’s employees may also have better understanding of the pertinent task or project, team members are more on hand, and communication is easier. Regardless of whether it is paying an external company or securing all in-house sources necessary for successful execution of the task, it is important that a company evaluates what is more cost-effective for its specific needs. Some aspects of insourcing needing to be considered include the necessities to purchase new equipment, train current employees, or make new hires.

Definice

Insourcing představuje přidělování úkolů či projektů vlastním oddělením nebo zaměstnancům firmy namísto delegování dalším stranám.

Příklad použití ve větě

FunComp naplánovala uvedení velké internetové kampaně, aby zviditelnila svou novou dceřinou firmu, ale namísto delegování správy externímu dodavateli se řízení shodlo na insourcingu a najalo nového zaměstnance, který se postará jak o kampaň, tak o správu firemních účtů na sociálních sítích.

Poznámka

Insourcing je opakem outsourcingu, tedy delegování některých úkolů a projektů jiné firmě. Přestože outsourcing může být levnější and mohl by firmě snížit potřebu interních zaměstnanců, insourcing může ušetřit čas a nabídnout lepší kontrolu nad procesy. Zaměstnanci firmy také mívají lepší znalost daného úkolu či projektu, členové týmu jsou víc po ruce a komunikace je snazší. Je důležité, aby firma zhodnotila, co je pro její konkrétní potřeby výhodnější, ať jde o placení externí společnosti, nebo zajištění veškerých vnitřních zdrojů potřebných pro zdárné povedení úkolu. Některé aspekty insourcingu, jež je třeba posoudit, zahrnují potřebu nákupu nového vybavení, školení stávajících zaměstnanců nebo nábor nových.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us