12
October
2021

Institutional memory /

Institucionální paměť

Business Term of the Day

Definition

Institutional memory constitutes the collection of all information, knowledge, and know-how acquired by an institution throughout its existence.

Example sentence

Following changes among its top management, Quaid Industries decided to reorganize its corporate structure in order to better capitalize on its institutional memory.

Comment

In the context of business, institutional memory may form an integral part of a company’s corporate culture. On the one hand, this memory is comprised of concrete data and information that may be stored, for example, in archives. Having such archives provides access to that information for any member of the institution at any given time. On the other hand, this memory is also stored in the individual memories of the institution’s members, which may be much more difficult to tap into. In the case of the latter, changes among personnel, especially long-serving members of upper management, may have adverse effects on institutional memory and thus on the functioning of the organization.

Definice

Institucionální paměť sestává ze souboru všech informací, znalostí a know-how, které instituce získala za dobu své existence.

Příklad použití ve větě

Following changes among its top management, Quaid Industries decided to reorganize its corporate structure in order to better capitalize on its institutional memory.

Poznámka

V kontextu obchodu může institucionální paměť tvořit nedílnou součást podnikové kultury dané společnosti. Tato paměť na jednu stranu sestává z konkrétních dat a informací, které mohou být uloženy například v archívech. Vlastnictví takových archívů poskytuje kdykoli přístup k těmto informacím kterémukoli členovi instituce. Na druhou stranu je tato paměť uložena také v paměti jednotlivých členů instituce, které mohou být mnohem obtížněji využitelné. V tom druhém případě změny personálu, především dlouho sloužících členů vrcholného managementu, mohou mít negativní dopady na institucionální paměť a tím pádem i na fungování organizace.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us