7
June
2018

Interest rate /

Úroková sazba

Business Term of the Day

Definition

An interest rate is the percentage a borrower pays to a lender for the service of lending money for a specific period.

Example sentence

In the current environment of low interest rates, many analysts consider an investment into bonds as a losing proposition.

Comment

Interest rates are established for various types of credit, such as mortgages, credit cards, interbank loans, and bonds. Interest rates for typical products are higher than the base rate, which is used as a benchmark. Certain providers of consumer loans advertise monthly and even daily interest rates, although in most jurisdictions it is obligatory to publish comparable figures using an annual percentage rate (APR) to protect borrowers from misinformation. In general, low interest rates make it inexpensive for companies and individuals to borrow money, which should drive consumption, accelerate the economy, and increase inflation. The opposite holds true for high interest rates.

Definice

Úroková sazba je procentní míra, kterou dlužník platí věřiteli za službu zapůjčení peněz za určité období.

Příklad použití ve větě

V současném prostředí nízkých úrokových sazeb řada analytiků považuje investice do dluhopisů za ztrátový podnik.

Poznámka

Úrokové sazby jsou stanoveny pro různé typy úvěrů, jako jsou hypotéky, kreditní karty, mezibankovní půjčky, a dluhopisy. Úrokové sazby pro typické produkty jsou vyšší než základní sazba, která se používá coby měřítko. Určití poskytovatelé spotřebitelských úvěrů propagují měsíční nebo i denní úrokové sazby, ačkoli ve většině jurisdikcí je povinné publikovat porovnatelné údaje pomocí roční procentní sazby nákladů (RPSN), aby byli spotřebitelé chráněni před dezinformací. Obecně nízké úrokové sazby umožňují podnikům a fyzickým osobám levně si půjčovat peníze, což by mělo pohánět spotřebu, urychlovat ekonomiku, a pohánět inflaci. Pro vysoké úrokové sazby platí opak.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us