12
June
2018

Intermodal transport /

Intermodální doprava

Business Term of the Day

Definition

Intermodal transport is a form of transport combining several types of vehicles.

Example sentence

With its logistics centers at important transshipment points and its fleet of semitrailer trucks, FlashTrans is an important link in providing intermodal transport within the Central European region.

Comment

Intermodal transport greatly increases transportation efficiency by combining the advantages of various forms of transport and overcoming their disadvantages. For example, maritime shipping is very efficient but slow, and extensive infrastructure is required for unloading cargo at ports. Trains are relatively fast and efficient, but of course they only can transport cargo over railways. Road transport is very flexible, but it uses more fuel per ton of cargo than do maritime shipping and railway transport. Cargo is transferred between these types of transport at transshipment points. Intermodal transport is greatly facilitated by the use of shipping containers. The term rolling highway is used for a common form of intermodal transport combining truck and train transport.

Definice

Intermodální doprava je forma přepravy, která kombinuje několika typů vozidel.

Příklad použití ve větě

Se svými logistickými centry a flotilou návěsových tahačů je společnost FlashTrans důležitým článkem v poskytování intermodální dopravy ve středoevropském regionu.

Poznámka

Intermodální doprava výrazně zvyšuje efektivitu dopravy kombinací různých forem dopravy a překonáváním jejích nedostatků. Například námořní lodní doprava je velmi efektivní ale pomalá a vykládka zboží v přístavech vyžaduje rozsáhlou infrastrukturu. Vlaky jsou relativně rychlé a efektivní, ale samozřejmě mohou přepravovat náklad jen po železnici. Silniční doprava je velmi flexibilní, ale spotřebovává více paliva na tunu nákladu než námořní nebo železniční doprava. Náklad se mezi těmito typy dopravy překládá na místech překládky. Intermodální dopravu výrazně usnadňují přepravní kontejnery. Termín autovlak se používá pro běžnou formu intermodální dopravy, která kombinuje nákladní automobilovou a železniční dopravu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us