2
April
2020

Internet of things /

Internet věcí

Business Term of the Day

Definition

The internet of things is an interconnected system allowing devices, vehicles, and other gadgets to collect and exchange data.

Example sentence

When planning the new building, ACME tech experts suggested to establish an easily upgradeable cabling infrastructure in anticipation of the upcoming integration into the internet of things.

Comment

Although the first related concepts were developed in the 1980s, the internet of things is not yet widely implemented. There are, however, examples of integrating these ideas such as smart homes. Industry 4.0 may also be perceived as an implementation of the internet of things into smart factories. The internet of things may lead to efficiency increases, time savings, and safety improvements in various areas. On the other hand, there are also concerns over privacy and security stemming from possible misuse of data.

Definice

Internet věcí je propojený systém, který umožňuje zařízením, vozidlům a dalším zařízením sbírat a vzájemně si vyměňovat data.

Příklad použití ve větě

Při plánování nové budovy technologičtí experti společnosti ACME navrhli zavést jednoduše vylepšitelnou kabelovou infrastrukturu v očekávání nadcházející integrace do internetu věcí.

Poznámka

Ačkoli první související koncepty byly vyvinuty v 80. letech, internet věcí dosud není široce implementován. Nicméně existují příklady, které tyto ideje integrovaly, například chytré domy. Průmysl 4.0 je také možné považovat za implementaci internetu věcí do chytrých továren. Internet věcí může vést k vyšší efektivitě, časovým úsporám a lepší bezpečnosti v různých oblastech. Na druhou stranu existují i obavy ohledně soukromí a zabezpečení plynoucí z možného zneužití dat.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us