22
September
2022

Intrinsic value /

Vnitřní hodnota

Business Term of the Day

Definition

The intrinsic value of an instrument is the present value of all expected future cash flows from that instrument.

Example sentence

The intrinsic value of ManaMed increased substantially after its new diabetes medicine was granted a license.

Comment

As opposed to market price, there is no quick and easy way of knowing the intrinsic value of an instrument. A company’s intrinsic value, for example, encompasses all of its assets and its ability to generate future profits, including managerial abilities, know-how, and goodwill. Value investors determine intrinsic value using fundamental analysis and then try to invest in instruments whose intrinsic value is higher than their market price.

Definice

Vnitřní hodnota nástroje je současná hodnota všech očekávaných peněžních toků z tohoto nástroje.

Příklad použití ve větě

Vnitřní hodnota společnosti ManaMed se výrazně zvýšila poté, co jí byla udělena licence na její nový lék na cukrovku.

Poznámka

Na rozdíl od tržní ceny není žádný rychlý a snadný způsob, jak poznat vnitřní hodnotu určitého nástroje. Vnitřní hodnota společnosti zahrnuje kupříkladu všechny její aktiva a schopnost tvořit budoucí zisk včetně manažerských schopností, know-how a goodwill. Hodnotoví investoři stanoví vnitřní hodnotu pomocí fundamentální analýzy a následně se snaží investovat do nástrojů, jejichž vnitřní hodnota je vyšší než jejich tržní cena.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us