7
November
2018

Investment fund /

Investiční fond

Business Term of the Day

Definition

An investment fund is a pool of money from several (or even numerous) investors that is invested collectively on behalf of those investors.

Example sentence

GoldBank Investment’s experienced asset management team contributes crucially to the success of our investment funds.

Comment

Investment funds can be established as companies, trusts, or partnerships. There are many forms of investment funds, such as mutual funds, exchange-traded funds (ETFs), hedge funds, and open-ended funds versus closed-ended funds. By investing in an investment fund rather than to select investments individually, investors may more easily diversify their investments, thereby reducing risk. Investing through an investment fund may also be more efficient in terms of the various fees and other costs that investment entails and of the liquidity of the participants’ investments. An investor should pay close attention in choosing an investment fund or mix of various such funds, because investment funds vary greatly in terms of their risk and expected return profiles, the assets classes in which they invest, as well as the fees they charge and costs they incur.

Definice

Investiční fond je sdružení peněz od několika (nebo i mnoha) investorů, které se následně investují společně za tyto investory.

Příklad použití ve větě

Zkušený tým manažerů aktiv společnosti GoldBank Investment zásadně přispívá k úspěchu našich investičních fondů.

Poznámka

Investiční fondy mohou být založeny jako společnosti, svěřenské fondy nebo partnerství. Existuje mnoho druhů investičních fondů, například podílové fondy, burzovně obchodované fondy, hedge fondy, a otevřené fondy vs. uzavřené fondy. Investováním do investičním fondů, namísto individuálního výběru investic, mohou investoři snadněji diverzifikovat své investice a tím snižovat riziko. Investování prostřednictvím investičního fondu může být také efektivnější z hlediska různých poplatků a dalších nákladů, které investování obnáší, a také z hlediska likvidity investic účastníků. Investor by měl výběru investičního fondu nebo jejich mixu věnovat velkou pozornost, jelikož mezi investičními fondy jsou velké rozdíly z hlediska rizikových profilů a profilů očekávaných zisků, tříd aktiv, do kterých investují, a také účtovaných poplatků a dalších vznikajících nákladů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us