29
September
2022

Investment grade /

Investiční stupeň

Business Term of the Day

Definition

Investment grade is a rating which is considered reasonably low-risk.

Example sentence

NOTIKO’s shareholders have warned its board of directors that any further increase in debt may lead to a downgrade to below investment grade, which would be disastrous for NOTIKO’s share price.

Comment

Whether a bond or other credit instrument is considered investment grade or not depends on the credit rating issued for that instrument by a rating agency. Ratings of AAA, AA, A, B, BB, and BBB are considered investment grade. Lower-rated titles are referred to as non-investment grade, speculative grade or high-yield grade. Some institutional investors such as investment companies are only permitted to invest in investment-grade titles.

Definice

Investiční stupeň je rating, který se považuje za přiměřeně nízkorizikový.

Příklad použití ve větě

Akcionáři společnosti NOTIKO varovali její představenstvo, že jakékoli další zvýšení zadlužení může vést ke snížení hodnocení pod investiční stupeň, což by bylo pohromou pro cenu akcií NOTIKO.

Poznámka

To, zda se dluhopis nebo jiný úvěrový nástroj považuje za nástroj investičního stupně, nebo ne, závisí na úvěrovém ratingu vydaném pro daný nástroj ratingovou agenturou. Ratingy AAA, AA, A, B, BB a BBB jsou považované za ratingy investičního stupně. Tituly s nižším ratingem se označují jako tituly neinvestičního stupně, spekulativního stupně nebo vysoce výnosového stupně. Někteří institucionální investoři jako pojišťovny mohou investovat pouze do titulů investičního stupně.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us