30
June
2022

Investment thesis /

Investiční teze

Business Term of the Day

Definition

An investment thesis is the set of an investor’s ideas and beliefs that influence his or her investment decisions.

Example sentence

Having been compelled to sell the stocks of ShadyBiz at a substantial loss, the fund manager had to admit that her investment thesis had been based on overly optimistic estimates.

Comment

An investment thesis incorporates both macroeconomic and microeconomic information and predictions. An investment thesis tends to be quite specific, relating to an individual investment, security, or company. However, it is necessarily based on the investor’s investment philosophy and his or her opinions on such matters as the efficient markets hypothesis. For any given investment, for example, a value investor will probably formulate a thesis that is very different from that of a high-frequency trader.

Definice

Investiční teze je soubor myšlenek a přesvědčení investora, které ovlivňují jeho investiční rozhodnutí.

Příklad použití ve větě

Poté, co byl fond nucen prodat akcie společnosti ShadyBiz se značnou ztrátou, musela manažerka fondu přiznat, že její investiční teze byla založena na příliš optimistických odhadech.

Poznámka

Investiční teze obsahuje jak makroekonomické tak mikroekonomické informace a predikce. Investiční teze bývají hodně konkrétní a vztahují se na jednotlivé investice, cenné papíry nebo společnosti. Je ale nutně založen na investiční filosofii investora a jeho názorech na věci jako hypotéza efektivních trhů. Pro danou investici, například, hodnotový investor pravděpodobně formuluje tezi, která bude velmi odlišná od teze vysokofrekvenčního obchodníka.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us