12
July
2018

Investment universe /

Investiční vesmír

Business Term of the Day

Definition

An investment universe is a set of assets limited by certain criteria from which an investor or investment manager selects those for actual investment.

Example sentence

GoldFund’s investment universe is reviewed and updated each year to ensure it reflects the fund’s investment objectives.

Comment

There are various criteria by which an investment universe may be limited. This could be on the basis of geographical areas (e.g., only U.S. assets), market capitalization (e.g., only small caps and mid caps), sectors (e.g., only the life sciences sector), and types of investment instrument (e.g., only exchange-traded funds (ETFs)). There may be various reasons for such limitations, such as attracting like-minded investors into a mutual fund, legal obligations, or perhaps as an admission that the investor has sufficient knowledge to assess the quality and investment potential of assets only in certain areas. A substantial advantage of a concretely defined investment universe is that the investor can focus solely upon selecting the best assets within those limited areas and wholly ignore those areas that he or she had a priori excluded.

Definice

Investiční vesmír je množina aktiv, omezená určitými kritérii, ze kterých si investor nebo investiční manažer vybírá aktiva pro skutečné investice.

Příklad použití ve větě

Investiční vesmír fondu GoldFund je každý rok revidován a aktualizován, abychom zajistili, že odráží investiční cíle fondu.

Poznámka

Existují různá kritéria, jimiž může být investiční vesmír omezen. Může to být na základě zeměpisných oblastí (např. jen aktiva z USA), tržní kapitalizace (např. jen malé společnosti a střední společnosti), sektorů (např. jen sektor věd o živé přírodě), a typu investičního nástroje (např. jen burzovně obchodované fondy (ETF)). Pro tato omezení mohou být různé důvody, jako přilákání podobně smýšlejících investorů do podílového fondu, právní povinnosti, nebo třeba přiznání, že investor má dostatečné znalosti na posouzení kvality a investičního potenciálu aktiv jen v určitých oblastech. Výhodou konkrétně definovaného investičního vesmíru je to, že investor se následně může zaměřovat výhradně na výběr nejlepších aktiv v těchto omezených oblastech a úplně ignorovat ty oblasti, které si předtím vyloučil.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us