8
August
2018

Investment vehicle /

Investiční prostředek

Business Term of the Day

Definition

An investment vehicle is a business or financial entity or structure that is used for investment purposes.

Example sentence

I advised Brandon that he should first consider what types of investment vehicles he is willing to invest in before choosing a specific investment.

Comment

There are various types of investment vehicles, such as various kinds of investment funds, partnerships, and special-purpose vehicles used for more complex operations such as securitization. Even a commercial company that issues stock and bonds to the general public or to private investors is an investment vehicle. An investment vehicle typically is a legal entity and may use several financial instruments in order to achieve its objectives. Although the private company just mentioned is an investment vehicle, for example, if it issues stock to the general public, preferred shares to high net worth individuals, and bonds to institutional investors, then that stock and those preferred shares and bonds are investment instruments.

Definice

Investiční prostředek je podnik, finanční subjekt nebo struktura, která je využívána pro investiční účely.

Příklad použití ve větě

Poradila jsem Brandonovi, že by měl napřed zvážit, do jakých typů investičních prostředků je ochoten investovat, než si vybere konkrétní investici.

Poznámka

Existují různé typy investičních prostředků jako například různé typy investičních fondů, partnerství, a prostředků zvláštního určení, které se používají pro komplexnější operace jako je sekuritizace. I obchodní společnost, která vydává akcie a dluhopisy široké veřejnosti nebo privátním investorům, je investičním prostředkem. Investiční prostředek je typicky právní osobou a pro dosažení svých cílů může využívat několika finančních nástrojů. Ačkoli například zmíněná soukromá společnost je investičním prostředkem, pokud vydává akcie široké veřejnosti, prioritní akcie osobám s vysokým čistým jměním, a dluhopisy institucionálním investorům, tyto akcie a prioritní akcie a dluhopisy jsou potom investičními nástroji.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us