18
May
2017

Invoice /

Faktura

Business Term of the Day

Definition

An invoice is a bill for services rendered or goods sold.

Example sentence

Upon receiving my order, I was dismayed to find that not only had the wrong goods been delivered but also that no invoice had been included.

Comment

An invoice usually contains (or, depending on jurisdiction, must contain) the supplier’s identification and banking information, the recipient’s identification, invoice date and number, payment terms, amount of tax, goods delivery date or date of provision of service, and total amount due. The seller considers the invoice to be a sales invoice and the pertinent amount to be an account receivable, whereas the buyer considers it to be a purchase invoice and the amount to be an account payable. A pro-forma invoice is a special type of invoice used only for declaratory purposes (for example, for customs duty) and usually does not represent an amount receivable or payable.

Definice

Faktura je účet za poskytnuté služby nebo prodané zboží.

Příklad použití ve větě

Po přijetí objednávky mne zklamalo, když jsem zjistil, že jsem nejenom dostal jiné zboží, ale že také nebyla přiložena faktura.

Poznámka

Faktura obvykle obsahuje (nebo v závislosti na jurisdikci musí obsahovat) identifikační údaje prodejce, jeho bankovní informace, identifikační údaje příjemce, datum a číslo faktury, platební podmínky, výši daně, datum dodání zboží nebo poskytnutí služby, a celkovou splatnou částku. Prodejce považuje fakturu za prodejní fakturu a částku za pohledávku, zatímco kupující ji požaduje za kupní fakturu a částku za závazek. Pro-forma faktura je speciální typ faktury používaný pouze pro deklaratorní účely (například pro celní povinnost) a obvykle nepředstavuje pohledávku ani splatnou částku.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us