22
July
2021

ISIN /

ISIN

Business Term of the Day

Definition

An ISIN, or International Securities Identification Number, is a unique code assigned to publicly traded securities.

Example sentence

If this company wants to raise capital by issuing bonds, then it needs to obtain an ISIN first so that its debt securities can be distinctively identified.

Comment

The international system of securities identification numbers is regulated by an ISO norm. It is a 12-digit code with letters and numbers, the first two positions being reserved for the issuer’s country code (such as CZ for the Czech Republic). ISIN numbers are used to identify a whole range of securities, such as equities, derivatives, debt instruments, and participation certificates. They are provided by the respective country of the securities issuer. In addition to identification, ISINs are used also in automating clearing and settlement of transactions and they generally facilitate tracking securities worldwide.

Definice

ISIN neboli mezinárodní identifikační číslo cenných papírů je unikátní kód přidělovaný veřejně obchodovaným cenným papírům.

Příklad použití ve větě

Pokud chce tato společnost získat kapitál emisí dluhopisů, musí nejprve získat ISIN, aby bylo možné její dluhové cenné papíry jednoznačně identifikovat.

Poznámka

Mezinárodní systém identifikačních čísel cenných papírů je upraven normou ISO. Jedná se o dvanáctimístný kód s písmeny a číslicemi, přičemž první dvě pozice jsou vyhrazeny pro kód země emitenta (např. CZ pro Českou republiku.) Čísla ISIN se používají k identifikaci celé řady cenných papírů, jako jsou akcie, deriváty, dluhové nástroje nebo podíly a jsou přidělována příslušnými zeměmi emitentů cenných papírů. Kromě identifikace se čísla ISIN používají také pro automatické zúčtování a vypořádání transakcí a obecně usnadňují sledování cenných papírů po celém světě.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us