11
December
2017

Islamic finance /

Islámské finančnictví

Business Term of the Day

Definition

Islamic finance is a group of financial practices which conform to Islamic religious rules and principles.

Example sentence

Having decided to expand its business to the Middle East, GoldBank’s managers realized they had to develop new Islamic finance products in order to reach more people.

Comment

Sharia, or Islamic law, prohibits many practices which are common in conventional western banking and finance, such as usury (interpreted as any application of interest and late fees), trading in derivatives, speculation, day trading, and short selling. Of course, due to the heterogeneous nature of Islamic teachings, interpretation of all these prescriptions is open to debate, and therefore various organizations apply different standards to different financial products. Applications of these interpretations thus range from conventional western-style products merely labeled as sharia-compliant to approaches which may be more socially conscious than many of those conventionally used in the West.

Definice

Islámské finance jsou skupina finančních praktik, které vyhovují islámským náboženským pravidlům a principům.

Příklad použití ve větě

Jelikož se banka GoldBank rozhodla expandovat na Střední východ, její manažeři si uvědomili, že musí vyvinout nové produkty podle islámského finančnictví, aby oslovili více lidí.

Poznámka

Islámské právo šarí’a zakazuje řadu praktik, které jsou běžné v konvenčním západním bankovnictví a finančnictví, jako lichva (vykládaná jako jakékoli použití úroku a poplatků za prodlení), obchod s deriváty, spekulace, intradenní obchodování, a krátký prodej. Samozřejmě kvůli heterogenní povaze islámského učení je výklad všech těchto předpisů otevřený debatě a proto různé organizace aplikují různé standardy na různé finanční produkty. Aplikace těchto interpretací pak sahají od konvenčních západních produktů, které jsou pouze označené jako vyhovující zákonu šarí’a po přístupy, které mohou být společensky uvědomělejší než je řada produktů, které se konvenčně používají na západě.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us