13
November
2017

Issue premium /

Emisní ážio

Business Term of the Day

Definition

An issue premium is the amount paid for a security that is in excess of its par value.

Example sentence

Madison’s municipal bonds with a nominal value of $100 are currently priced at $109 and thus have an issue premium of $9.

Comment

Issue premiums commonly occur for bonds. A bond the price of which is higher than its par value is called a premium bond whereas one with a negative issue premium is termed a discount bond. When referring to stocks, the issue premium is commonly called a share premium. The issue premium is recorded in the share premium account, which forms a part of shareholders’ equity. This money cannot be distributed other than as defined by law.

Definice

Emisní ážio je částka zaplacená za cenný papír, která převyšuje jeho nominální hodnotu.

Příklad použití ve větě

Dluhopisy města Madison s nominální hodnotou 100 dolarů jsou nyní oceněny na 109 dolarů a mají tedy aktuální emisní ážio ve výši 9 USD.

Poznámka

Emisní ážio se běžně vyskytuje u dluhopisů. Dluhopis, jehož cena je vyšší než jeho nominální hodnota, se nazývá prémiový dluhopis, zatímco dluhopis s emisním disážiem se nazývá diskontní dluhopis. Když jde o akcie, emisní ážio se v angličtině běžně nazývá share premium. Emisní ážio se zaznamenává na účet emisního ážia, který tvoří součástí vlastního kapitálu. Tyto peníze nejde rozdělit jinak než zákonem stanoveným způsobem.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us