3
November
2017

January effect /

Lednový efekt

Business Term of the Day

Definition

The January effect is the supposed increase in prices on financial markets which frequently occurs especially in early January.

Example sentence

Well, if you’re going to sell, you might as well wait a bit and try to take advantage of the January effect!

Comment

The January effect is a specific type of calendar effect, along with other supposed regularities such as the Halloween indicator. It is a pricing anomaly thought to occur because small investors tend to buy stocks at the beginning of the year for tax reasons. While investors have different opinions as to whether these effects exist or not, in any case they are too small for profitable arbitrage. Such effect would mean that the market price of the given asset does not accurately reflect its intrinsic value and would thereby be in conflict with the efficient market hypothesis.

Definice

Lednový efekt je domnělé zvýšení cen na finančních trzích, ke kterému často dochází především začátkem ledna.

Příklad použití ve větě

No, jestli budeš prodávat, tak rovnou můžeš chvíli počkat a zkusit využít lednového efektu!

Poznámka

Lednový efekt je konkrétním typem kalendářového efektu společně s dalšími předpokládanými pravidelnými jevy jako Halloweenský indikátor. Jde o cenovou anomálii a za její důvod se považuje to, že drobní investoři obvykle kupují akcie na začátku roku z důvodů danění. Ačkoli investoři mají různé názory ohledně toho, jestli takové efekty existují nebo ne, v každém případě jsou příliš malé na ziskovou arbitráž. Takový efekt by znamenal, že tržní cena daného aktiva neodráží přesně jeho vnitřní hodnotu, a proto by odporoval hypotéze efektivních trhů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us