26
May
2020

Jevons paradox /

Jevonsův paradox

Business Term of the Day

Definition

In economics, the Jevons paradox refers to a phenomenon whereby increased efficiency leads to increased consumption of a certain resource.

Example sentence

Despite the government’s initiative leading to greater heating efficiency, consumption of resources for heating actually rose last year – thus demonstrating the Jevons paradox in action.

Comment

The principle works as follows: improvements in efficiency lead to savings for consumers and those savings in turn are used to pay for further consumption. Thus, the savings actually lead to greater demand for the given resource. This contradicts the frequently held assumption that efficiency gains will result in reduced consumption, and thus it is seen as a paradox. A frequent example is that of energy efficiency, in which context the term “rebound effects” also is often used. Improvements in a house’s energy efficiency, for example, lead to savings on energy consumption, but those savings are often diverted to increased consumption, whether directly through higher electricity and heating use or indirectly through the addition of household appliances.

Definice

V ekonomice odkazuje Jevonsův paradox na fenomén, kdy vyšší efektivita vede ke zvýšené spotřebě určitého zdroje.

Příklad použití ve větě

Navzdory vládní iniciativě, která vedla k vyšší efektivitě vytápění, spotřeba zdrojů na vytápění v loňském roce vzrostla – demonstrace Jevonsova paradoxu v praxi.

Poznámka

Princip funguje následovně: zlepšení efektivity vede k úsporám pro spotřebitele, nicméně tyto úspory jsou použity k zaplacení další spotřeby. Úspory tedy vedly k vyšší poptávce po daném zdroji. To odporuje běžné představě, že vyšší efektivita povede k nižší spotřebě, takže je daný jev viděn jako paradox. Častým příkladem je právě energetická efektivita, v kontextu které se v angličtině často používá slovní spojení „rebound effects“ (do češtiny se předkládá jako zpětné účinky nebo jojo efekt). Zlepšení energetické efektivity domu například vede k úsporám za spotřebu energie, nicméně tyto úspory jsou často využity k další spotřebě buďto přímo - větší spotřebou elektřiny a tepla nebo nepřímo - přidáním nových spotřebičů.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us