25
September
2019

Job conditioning /

Profesní deformace

Business Term of the Day

Definition

Job conditioning is the tendency of certain people to view all aspects of life through a perspective shaped by their professional experience.

Example sentence

Mrs. Greene has brought a lot of out-of-the-box, holistic ideas to her project planning responsibilities due to her job conditioning as an ecosystem researcher.

Comment

Job conditioning, also termed “professional deformation” after the French déformation professionelle, is common to many professions and may have beneficial as well as harmful effects. Examples include police officers who suspect everybody of criminal activities, actuaries who constantly evaluate the risk of various activities, and managers who exert control over their families and friends. On an institutional level, the phenomenon can be compared to regulatory capture, which may occur when a regulatory agency loses its original purpose and focuses instead on the interests of the field it is regulating.

Definice

Profesní deformace je tendence některých lidí nahlížet na všechny aspekty života perspektivou formovanou svými odbornými zkušenostmi.

Příklad použití ve větě

Díky své profesní deformaci výzkumnice ekosystémů přinesla paní Greenová do svých povinností v plánování projektů spoustu neotřelých a celistvých nápadů.

Poznámka

Profesní deformace, podle francouzského sousloví déformation professionelle, je běžná pro celou řadu profesí a může mít jak prospěšné tak škodlivé dopady. Příklady zahrnují policisty, kteří všechny podezřívají z kriminální činnosti, pojistné matematiky, kteří neustále vyhodnocují rizika různých činností, a manažery, kteří ovládají své rodiny a přátele. Na institucionální úrovni tento jev lze srovnat s regulatorním zajetím, ke kterému může dojít v situaci, kdy regulatorní orgán ztratí svůj původní účel a místo toho se zaměří na zájmy oblasti, kterou reguluje.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us