9
November
2017

Junior debt /

Podřízený dluh

Business Term of the Day

Definition

Junior debt is debt that can be repaid only after more senior debts have been repaid in case of the debtor’s bankruptcy or dissolution.

Example sentence

E-pone’s bond issue did not garner as much interest as the company’s owners had hoped, because many investors realized the bonds would be treated as junior debt in the very conceivable case of bankruptcy.

Comment

The principle of seniority is applicable to many forms of debt and even to equity or quasi-equity (such as preferred stock). Debts that have higher priority for payment are referred to as senior debt. The entities which provided the money may be referred to as junior creditors or senior creditors, respectively. Seniority in repaying debts is provided to attract creditors who find it beneficial to have priority over other creditors in debt repayments should the debtor go bankrupt or be dissolved. Generally, however, secured debt is secured by specific assets and, in case of default, it should be remembered that it is repaid from those assets regardless of other claims, whether senior or junior.

Definice

Podřízený dluh je dluh, který je možné splatit až poté, co jsou splaceny prioritnější dluhy v případě bankrotu nebo zrušení dlužníka.

Příklad použití ve větě

Emise dluhopisů společnosti E-pone se nesetkala s takovým ohlasem, v jaký majitelé společnosti doufali, protože si řada investorů uvědomila, že dluhopisy budou v případě velmi pravděpodobného bankrotu považovány za podřízený dluh.

Poznámka

Princip priorit se používá v řadě podob dluhů a dokonce vlastního a kvazivlastního kapitálu (jako prioritní akcie). Dluhy, které jsou ve splácení prioritní, se označují jako prioritní dluh. Osoby, které poskytly peníze, se mohou nazývat podřízení věřitelé, respektive prioritní věřitelé. Priorita ve splácení dluhů se poskytuje, aby přilákala věřitele, pro které je výhodné mít přednost před ostatními věřiteli při splácení dluhů v případě bankrotu nebo rozpuštění dlužníka. Obecně však zajištěný dluh je zajištěný konkrétními aktivy a v případě selhání je třeba pamatovat na to, že bude splacen z těchto aktiv bez ohledu na další nároky, ať už prioritní nebo podřízené.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us