11
March
2019

Just-in-time /

Just-in-time

Business Term of the Day

Definition

Just-in-time production, delivery, and other methods are designed to minimize costs and waste in production, storage, and other parts of the manufacturing process.

Example sentence

As more and more companies implement just-in-time delivery and lean methods, FlashTrans was forced to convert some of its warehouses to industrial buildings just to keep them fully leased.

Comment

Just-in-time (JIT) methods substantially improve efficiency and bring savings by reducing inventories of intermediary products and minimizing time delays between production steps. They are almost synonymous with lean manufacturing. JIT includes, among other methods, ensuring high quality of work, maintaining balanced workloads, organizing compact workplaces, streamlining production flows, and eliminating intermediate storage and delays. Successful implementation of JIT principles may bring reduced warehousing costs, higher efficiency of work, quality improvements, and other benefits. Just-in-time manufacturing also has a substantial inherent risk, however: If a single supplier will be delayed in delivering needed components, an entire assembly line can be shut down until the essential inputs will arrive.

Definice

Just-in-time výroba, dodání, a další metody, jsou navrženy pro minimalizaci nákladů a plýtvání ve výrobě, skladování, a dalších částech výrobního procesu.

Příklad použití ve větě

S tím, jak více a více společností implementuje just-in-time dodání a štíhlé metody, společnost FlashTrans byla nucena přestavět některá svoje skladiště na průmyslové budovy, jen aby zůstaly plně obsazené.

Poznámka

Just-in-time (JIT) metody výrazně zvyšují efektivitu a přinášejí úspory snížením skladů meziproduktů a minimalizací časových prodlev mezi výrobními kroky. Jsou takřka synonymní se štíhlou výrobou. JIT obsahuje, kromě jiných metod, zajištění vysoké kvality práce, udržování vyrovnaného pracovního zatížení, kompaktní organizace pracoviště, zefektivnění proudů výroby, a eliminace meziskladů a zpoždění. Úspěšná implementace principů JIT může přinést úspory za skladování, vyšší efektivitu práce, zlepšení kvality, a další přínosy. Just-in-time výroba má ale také inherentní rizika: Pokud se jeden dodavatel zpozdí s dodávkou potřebných komponent, celá výrobní linka se může zastavit, dokud nedorazí potřebné vstupy.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us