18
March
2019

Keyword advertising /

Reklama prostřednictvím klíčových slov

Business Term of the Day

Definition

Keyword advertising is type of advertising on the internet whereby ads are specifically displayed to people who search for particular keywords.

Example sentence

The court has ruled that even though BigDog’s brand name was used as part of its competitor’s keyword advertising campaign, this did not constitute an infringement on BigDog’s trademark.

Comment

Keyword advertising is commonly sold by search engines. The advertiser may pay to advertise its products or services to those who search for a particular word or phrase, and such person then sees the ad displayed on the page along with the search results. The ad may very likely appear even on other, unrelated websites that sell their advertising space to the search engine. A major advantage of keyword advertising is that it displays results only to a group of people who are probably already interested in a particular product or service, and therefore it may be more effective than just general advertising. To further improve the effectiveness, advertisers are commonly advised to use long-tail keywords instead of, or in addition to, generic ones.

Definice

Reklama prostřednictvím klíčových slov je typ reklamy na internetu, která spočívá v tom že se reklama zobrazuje konkrétně lidem, kteří hledají určitá klíčová slova.

Příklad použití ve větě

Soud rozhodl, že ačkoli jméno značky BigDog bylo použito coby součást kampaně reklamy prostřednictvím klíčových slov konkurenční společnosti, nepředstavovalo to porušení ochranné známky společnosti BigDog.

Poznámka

Reklama prostřednictvím klíčových slov je běžně prodávaná vyhledávači. Inzerent může zaplatit, aby propagoval své produkty nebo služby těm, kdo hledají určité slovo nebo frázi, a taková osoba následně uvidí reklamu zobrazenou na stránce společně s výsledky vyhledávání. Reklama se velmi pravděpodobně může objevit dokonce i na dalších nesouvisejících webových stránkách, které prodávají svůj reklamní prostor vyhledávači. Velkou výhodou reklamy prostřednictvím klíčových slov je, že zobrazuje výsledky pouze skupině lidí, kteří už pravděpodobně mají zájem o konkrétní produkt nebo službu, a proto může být účinnější než reklama obecná. Pro další zvýšení efektivity se inzerentům běžně doporučuje používat klíčová slova dlouhého chvostu namísto, nebo navíc k, obecným klíčovým slovům.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us