2
September
2021

Kickback /

Malá domů

Business Term of the Day

Definition

A kickback is any form of payment given by one party to another in exchange for favorable consideration.

Example sentence

Given the superior reputation of RoadRunner Ltd., outside observers allege that WilE Inc. paid significant kickbacks to local officials in order to win government contracts to build roads in Peak Falls.

Comment

This colloquial expression refers to the situation wherein the person or entity who benefits from the favorable treatment “kicks back” some of that benefit (e.g. profit) to the other party. Thus a less qualified contractor may win a government contract by colluding with local officials and promising kickbacks. Such arrangement may be done through a kickback broker, i.e. an intermediary between the two parties. Although usually used in the context of bribery, kickbacks may also be legal. For example, an investment company may offer the kickback of discounted fees to clients who conduct high volumes of trades. In keeping with the imagery in English, the Czech term comes from soccer where “malá domů” refers to a disallowed pass to the goalkeeper of the same team.

Definice

Malá domů je jakákoli forma platby poskytnutá jednou stranou druhé straně výměnou za vstřícnou protislužbu.

Příklad použití ve větě

Vzhledem k lepší pověsti společnosti RoadRunner Ltd. nezúčastnění pozorovatelé tvrdí, že společnost WilE Inc. zaplatila vysokou malou domů místním úředníkům, aby vyhrála státní zakázku na stavbu silnic v Peak Falls.

Poznámka

Tento hovorový výraz označuje situaci, kdy osoba, která těží z prospěšného zacházení „přihraje zpět“ část výhod (např. zisku) jiné straně. Takto může méně kvalifikovaný dodavatel vyhrát státní zakázku jednáním ve shodě s místními úředníky a slíbením malé domů. Takovou dohodu je možné provést přes prostředníka mezi oběma stranami. Ačkoli se obvykle používá v kontextu úplatků, malá domů může být legální. Například investiční společnost může nabídnout malou domů ve formě zlevněných poplatků klientům, kteří realizují vysoké objemy obchodů. V souladu s anglickou metaforou český termín pochází z fotbalu, kde „malá domů“ označuje nepovolenou přihrávku brankáři vlastního týmu.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us