20
February
2018

Knowledge economy /

Znalostní ekonomika

Business Term of the Day

Definition

The knowledge economy is an economic system wherein knowledge is capital.

Example sentence

As part of its campaign, the party emphasized the need to support public higher education to help the country transition to the knowledge economy.

Comment

The knowledge economy is driven by intellectual capital. Typical activities associated with the knowledge economy include consulting and research and development (R&D). In the case of the former, a company’s expertise is sold to customers in the form of consulting services in order to help the customers improve their own businesses. In the case of the latter, intellectual and human capital of a company’s employees are utilized for the benefit of the company. Although such capital is seen as a beneficial asset for a company, it is not easily quantifiable and therefore not specified on balance sheets. Furthermore, because such capital may be embodied in the knowledge of a company’s employees (i.e., its knowledge workers), some question may arise as to whether this knowledge constitutes intellectual property and/or trade secrets. In fact, this exact question constituted the central issue in a recent court case pitting Waymo, a subsidiary of Alphabet Inc., against Uber, the ride hailing service.

Definice

Znalostní ekonomika je ekonomický systém, v němž jsou znalosti kapitálem.

Příklad použití ve větě

V rámci své kampaně strana zdůraznila potřebu podpory vyššího veřejného vzdělávání, která by pomohla státu přejít na znalostní ekonomiku.

Poznámka

Znalostní ekonomika je poháněna intelektuálním kapitálem. Typické aktivity související se znalostní ekonomikou zahrnují poradenství a výzkum a vývoj. V rámci poradenství je odbornost společnosti prodávána jejím zákazníkům v podobě poradenských služeb, a tím pomáhají zákazníkům zlepšovat jejich podniky. V rámci výzkumu a vývoje se využívá intelektuální a lidský kapitál zaměstnanců společnosti k prospěchu společnosti. Ačkoli se tento kapitál považuje za prospěšné aktivum společnosti, není jednoduché jej vyčíslit, a proto se neuvádí v účetní rozvaze. Navíc, protože je tento kapitál součástí vědomostí zaměstnanců společnosti (tj. jejích znalostních pracovníků), lze se ptát, zda tyto vědomosti představují duševní vlastnictví a/nebo obchodní tajemství. Ve skutečnosti přesně tato otázka tvořila jádro nedávného soudního sporu, v němž stála Waymo, dceřiná společnost Alphabet Inc. proti společnost Uber poskytující objednávání přepravy.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us