14
March
2022

Lab-on-a-chip /

Laboratoř na čipu

Business Term of the Day

Definition

Lab-on-a-chip generally refers to miniaturization of one or more laboratory analyses into a single integrated circuit, or chip.

Example sentence

The lab-on-a-chip market is expected to boom in coming years, supported by growing demand for quality diagnostic tools, innovations in the semiconductor industry, as well as promising research results in the field of biotechnologies.

Comment

Lab-on-a-chip can be described as an automated miniature laboratory that fits in the hand and is used to perform any number of various tests (such as measurement of glucose or cholesterol in blood) that usually are carried out in a fully-fledged laboratory. These testing methods are undergoing rapid development today. In fact, labs-on-a-chip are considered a key trend to be applied in both research and medical practice (for example, as part of personalized medicine) as they require very small samples for testing, are cost efficient, and can provide very speedy diagnoses. It is hoped that in the future these devices could be integrated with other advanced technologies to create a capability  to perform a great number of tests at once and thereby produce a precise diagnosis from just a single drop of blood.

Definice

Pod pojmem laboratoř na čipu (lab-on-a-chip) se obecně rozumí miniaturizace jedné nebo více laboratorních analýz do jediného integrovaného obvodu – čipu.

Příklad použití ve větě

Očekává se, že trh s laboratořemi na čipu v nadcházejících letech poroste, a to zejména díky rostoucí poptávce po kvalitních diagnostických nástrojích, inovacím v polovodičovém průmyslu a slibným výsledkům výzkumu v oblasti biotechnologií.

Poznámka

Laboratoř na čipu lze popsat jako automatizovanou miniaturní laboratoř, která se vejde člověku do ruky, a slouží k provádění řady různých testů (např. měření glukózy nebo cholesterolu v krvi), které se obvykle provádějí v plnohodnotné laboratoři. Tyto testovací metody dnes procházejí velmi rychlým rozvojem a jsou považovány za klíčový trend, který se uplatní jak ve výzkumu, tak ve zdravotnické praxi (mimo jiné jako součást tzv. personalizované medicíny), protože vyžadují k testování jen velmi malé vzorky, jsou nákladově efektivní a rychlost diagnostiky je velká. Má se za to, že v budoucnu by tato zařízení mohla být doplněna dalšími pokročilými technologiemi tak, aby prováděla obrovské množství testů najednou a uměla stanovit přesnou diagnózu z jediné kapky krve.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us