14
May
2019

Labor productivity /

Produktivita práce

Business Term of the Day

Definition

Labor productivity is a statistical measure showing how much gross domestic product is produced per hour of work.

Example sentence

Nonfarm business sector labor productivity rose 3.6% in the first quarter of 2019, the U.S. Bureau of Labor Statistics reported today, as output grew by 4.1% and hours worked increased 0.5%.

Comment

Labor productivity arguably provides more accurate information on work efficiency than does GDP per capita, because it takes into account differences between full-time and part-time workers. It is used to compare differences in work efficiency between countries and the development of work efficiency over time within a given country.

Definice

Produktivita práce je statistická míra, která ukazuje, kolik hrubého domácího produktu se vytvoří za hodinu práce.

Příklad použití ve větě

Kancelář statistiky práce USA dnes oznámila, že produktivita práce v nezemědělském podnikatelském sektoru se v prvním čtvrtletí roku 2019 zvýšila o 3,6 procenta, přičemž výkon se zvýšil o 4,1 procenta a počet odpracovaných hodin se zvýšil o 0,5 procenta.

Poznámka

Lze tvrdit, že produktivita práce poskytuje přesnější informace o efektivitě práce než HDP per capita, protože bere v úvahu rozdíly mezi pracovníky na plný a částečný úvazek. Používá se pro srovnání rozdílů v efektivitě práce mezi zeměmi a vývoje pracovní efektivity v čase v rámci dané země.

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Business Term of the Day

English Editorial Services’ mission is to assist international businesses and organizations of all sizes to communicate clearly, correctly, and persuasively with their business partners and target audiences.

Simply subscribe to receive our Business Term of the Day at no charge to your inbox each business day, with explanation in English and Czech.

Subscribe

Follow us